Cukiereczek.xd

16 tekstów – auto­rem jest Cu­kiereczek.xd.

Nie chcę te­go ro­bić nig­dy więcej
Nie chcę być po­wodem te­go, że za każdym ra­zem, gdy wchodzę przez drzwi
Widzę go jeszcze bar­dziej mar­twe­go wewnątrz
Nie chcę go ra­nić nig­dy więcej
Nie chcę za­bierać je­go życia
Nie chcę być...
Mor­der­czy­nią

_____________

wiem ba­nal­ne ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 czerwca 2010, 06:04

Te­raz zwyczaj­nie nie pod­dałabym się, nie jes­tem zniechęco­na . Ale w tym przypadku,
Myślę, że jest le­piej więc umy­wam swo­je ręce od Ciebie, kocham Cie ,ale myślę, że nie pot­ra­fię żyć z Tobą. Nie pot­ra­fię żyć bez Ciebie,
To coś w To­bie po­wodu­je, że chcę kręcić się w pob­liżu i po­zos­taję spokojna
Na­wet jeśli to mnie zabija. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 czerwca 2010, 11:50

Do­ceniaj życie jak­kolwiek, ale zaw­sze je kochaj
Przez cały czas , nie bój się ot­worzyć i wy­korzys­taj czas, który masz, póki nie znik­nie i po­każ swoją miłość 

myśl
zebrała 21 fiszek • 12 czerwca 2010, 16:26

Te­raz jes­tem na miej­scu,w którym myślałam,że nig­dy nie będe
żyję w swiecie,w którym chodzi tyl­ko o mnie i o ciebie
Nie za­mie­rzam się bać,mo­je ser­ce jest wol­ne by roz­winąć skrzydła i od­le­cieć,od­le­cieć z tobą.... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 maja 2010, 16:28

Po co wal­czę bojąc się przegranej?
To jak­bym była niekontrolowana
Ob­serwuję siebie,
Myślę, że nie chcesz być blisko
Wiesz, że masz mo­je ser­ce otwarte
I na­wet gdy­bym miała uciec nie odejdę.<3

04.05.2010 r. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 maja 2010, 15:43

Słowa to tyl­ko słowa
Aż do mo­men­tu, w którym zro­zumiesz co oznaczają
Miłość nie jest miłością
Dopóki jej nie odwzajemnisz.<33

~~ 

myśl
zebrała 21 fiszek • 4 maja 2010, 16:35

Ty zbu­dowałeś ściany i po­malo­wałeś je na sza­ry odcień
A ja stałam tam, kochałam ciebie i chciałam, żeby one zniknęły
I ty od­szedłeś ze świetną, ma­lutką his­to­ryjką
O marzycielce
Która ma czel­ność cię uwiel­biać ! <33 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 kwietnia 2010, 12:44

W jej oczach znaj­dziesz tyl­ko ból.! 

myśl
zebrała 25 fiszek • 28 kwietnia 2010, 16:47

Do­ryso­wała ka­wałek życia... Lecz nie było bajką jak te­go chciała... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 kwietnia 2010, 09:10

"Życie na­biera war­tości dzięki Miłości ! "
~~
Gdzieś przeczytane.! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 kwietnia 2010, 21:10

Cukiereczek.xd

Kochaaaam.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cukiereczek.xd

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność